[email protected] +841643727191
Mặt Trời chiếm khoảng 99% khối lượng của Hệ Mặt Trời
Tháng Mười 7, 2015
0

s2RW-gzMMHHFp7xxXk0z0OqfIhOX3fXB3jCWheFnx7U=w1366-h768-rw - Mặt Trời chiếm khoảng 99% khối lượng của Hệ Mặt Trời

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời. Với khối lượng 1,9891 ×10^30, Mặt Trời chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

Bốn hành tinh khí khổng lồ của hệ chiếm 99% khối lượng còn lại, và khối lượng Sao Mộc kết hợp với khối lượng Sao Thổ thì chiếm hơn 90% so với khối lượng tất cả các thiên thể khác.

Source: Ohio State University Department of Astronomy

Bình luận