Mặt Trời chiếm khoảng 99% khối lượng của Hệ Mặt Trời - / Thiên văn học Đà Nẵng

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời. Với khối lượng 1,9891 ×10^30, Mặt Trời chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

Bốn hành tinh khí khổng lồ của hệ chiếm 99% khối lượng còn lại, và khối lượng Sao Mộc kết hợp với khối lượng Sao Thổ thì chiếm hơn 90% so với khối lượng tất cả các thiên thể khác.

Source: Ohio State University Department of Astronomy

Content Protection by DMCA.com