Thủy triều làm cho Trái Đất quay chậm dần - Untitled wyj7ki / Thiên văn học Đà Nẵng

Vì lực hấp dẫn của Mặt Trăng gây ra hiện tượng thủy triều làm cho chuyển động của sự tự quay quanh trục của Trái Đất chậm xuống. Trong 100 năm nữa, một ngày sẽ dài hơn khoảng 2 phần ngàn giây so với hiện nay. Trong hàng tỷ năm nữa, lúc đó Trái Đất quay quanh trục tương tự như quỹ đạo tự quay của Mặt Trăng, thì một ngày trên Trái Đất sẽ bằng khoảng 27 ngày hiện nay.

KevinDAC

Content Protection by DMCA.com