Khi bạn bị bịt mắt, bạn không thể bước đi trên một đường thẳng.

Nếu không có một điểm tham chiếu, con người có xu hướng đi theo một vòng tròn. Có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng không có lời giải thích duy nhất cho hiện tượng này.

Khi bạn bị bịt mắt, bạn không thể bước đi trên một đường thẳng - Untitled 1 by0dqf / Thiên văn học Đà Nẵng

Thái Lợi DAC theo NPR/Curiosity

Content Protection by DMCA.com