Hơn 40 năm trước, các nhà phi hành gia Apollo 14 là Alan Shepard và Edgar Mitchell đã thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ khi đã chơi thể thao trên bề mặt của Mặt Trăng.
Golf và ném lao là các môn thể thao duy nhất đã được chơi trên Mặt Trăng - Untitled 1 wpiewq / Thiên văn học Đà Nẵng

Shepard đã đánh quả bóng golf và Mitchell đã ném lao. Các quả bóng golf và lao vẫn còn trên bề mặt của Mặt Trăng. Những năm sau đó, những hình ảnh thú vị của họ đã gắn liền với các chương trình mặt trăng của Apollo.

SiriusDAC theo Washington Post/ Curiosity.

Content Protection by DMCA.com