Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít (ít hơn 250 mm/năm). Người ta phân loại chúng thành “hoang mạc nóng” và “hoang mạc lạnh” (cũng có khi phân loại thành “bán khô hạn” hoặc “ven biển”).

Các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất. Hoang mạc Nam Cực có diện tích lớn nhất trên thế giới với 14,2 triệu km², sau đó là đến hoang mạc Bắc Cực với diện tích 13,9 triệu km², rồi sau đó mới đến các hoang mạc là sa mạc cát. Sa mạc cát có diện tích lớn nhất là Sahara châu Phi với 9,1 triệu km².

Hoang mạc lớn nhất thế giới là châu Nam Cực - Untitled 1 m4ogez / Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com