Dirk Brouwer sinh ra ở Rotterdam, thành phố phía nam Hà Lan. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1927 tại đại học Leiden, Brouwer chuyển đến làm việc tại đại học Yale. Lĩnh vực chủ yếu của Brouwer là cơ học thiên thể.

Dirk Brouwer sinh ra ở Rotterdam, thành phố phía nam Hà Lan. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1927 tại đại học Leiden, Brouwer chuyển đến làm việc tại đại học Yale. Lĩnh vực chủ yếu của Brouwer là cơ học thiên thể. Ngay từ khi còn là sinh viên, ông đã tính toán được khối lượng của Titan dựa trên những nhiễu động của nó đối với các vệ tinh khác của Sao Thổ. Ông tập trung vào việc áp dụng tích phân tính toán quỹ đạo thiên thể. Từ năm 1941 đến năm 1966, ông là giám đốc đài thiên văn Yale và là tổng biên tập tạp trí Astronomical Journal [2]

01/09/1902 - Ngày sinh nhà thiên văn học Hoa Kỳ gốc Hà Lan Dirk Brouwer - brouwer eompyq / Thiên văn học Đà Nẵng01/09/1902 - Ngày sinh nhà thiên văn học Hoa Kỳ gốc Hà Lan Dirk Brouwer - brouwer / Thiên văn học Đà Nẵng
Dirk Brouwer (01/09/1902 – 31/01/1966) [1]

Brouwer là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng các máy tính hiện đại vào lĩnh vực thiên văn. Ông đã tính toán quỹ đạo của những vệ tinh nhân tạo đầu tiên, từ đó xác định thêm được nhiều đặc điểm của bề mặt Trái Đất [2]

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng (cùng với nhà toán học Luitzen Egbertus Jan Brouwer), một tiểu hành tinh (Asteroid 1746 Brouwer) [2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. September 1 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/9/9_01.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Dirk Brouwer , https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Brouwer/index.html

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com