Quá trình chế tạo chiếc gương bắt đầu từ ngày 02/12/1934, Ban đầu, 20 tấn thủy tinh Pyrex nóng chảy có nhiệt độ 2700 Fahrenheit (~ 1482 độ C) đã được đổ vào một khuôn bằng gốm. Trong 11 tháng tiếp theo, nhiệt độ của phôi gương được giảm rất chậm, từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Quá trình mài và mạ gương được bắt đầu từ tháng 4 năm 1936.

Ý tưởng chế tạo 1 chiếc kính thiên văn phản xạ đường kính 200 inch đã được George Ellery Hale đưa ra vào tháng 4 năm 1928. Dự án này đã được quỹ Rockefeller tài trợ với tổng trị giá là 6 triệu USD (tính theo thời giá lúc bấy giờ) bao gồm việc chế tạo kính, đài thiên văn và các thiết bị phụ trợ kèm theo. Đài thiên văn được xây dựng ở đỉnh núi Palomar, thuộc quyền sử dụng của học viện Công nghệ California. Do ảnh hưởng của Thế chiến II, cho đến năm 1948, dự án mới hoàn thành.

Chiếc kính thiên văn được đặt theo tên người sáng lập ra dự án – George Ellery Hale. Edwin Powell Hubble là người sử dụng chiếc kính này (ngày 01/02/1949). Kính thiên văn Hale giữ kỷ lục về đường kính gương cầu trong vòng 28 năm, từ năm 1948 cho đến khi chiếc kính BTA-6 (đường kính 6 m) của Liên Xô được chế tạo xong.

03/10/1947, chiếc gương cầu đường kính 200 inch của kính thiên văn Hale đã hoàn thành - 3545 1 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Chiếc gương 200 inch trong quá trình vận chuyển

03/10/1947, chiếc gương cầu đường kính 200 inch của kính thiên văn Hale đã hoàn thành - astro4e2 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Kính thiên văn Hale

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 03 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_03.htm
[1]National Park Service, 11/2001. Palomar Observatory 200-inch Reflector, https://www.nps.gov/history/history/online_books/butowsky5/astro4e.htm

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Ngày 03/10/1947, chiếc gương cầu đường kính 200 inch (khoảng 5 m) của kính thiên văn Hale đã hoàn thành sau gần 13 năm chế tạo.

Ảnh: Chiếc gương 200 inch trong quá trình vận chuyển

Quá trình chế tạo chiếc gương bắt đầu từ ngày 02/12/1934, Ban đầu, 20 tấn thủy tinh Pyrex nóng chảy có nhiệt độ 2700 Fahrenheit (~ 1482 độ C) đã được đổ vào một khuôn bằng gốm. Trong 11 tháng tiếp theo, nhiệt độ của phôi gương được giảm rất chậm, từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Quá trình mài và mạ gương được bắt đầu từ tháng 4 năm 1936.

Ý tưởng chế tạo 1 chiếc kính thiên văn phản xạ đường kính 200 inch đã được George Ellery Hale đưa ra vào tháng 4 năm 1928. Dự án này đã được quỹ Rockefeller tài trợ với tổng trị giá là 6 triệu USD (tính theo thời giá lúc bấy giờ) bao gồm việc chế tạo kính, đài thiên văn và các thiết bị phụ trợ kèm theo. Đài thiên văn được xây dựng ở đỉnh núi Palomar, thuộc quyền sử dụng của học viện Công nghệ California. Do ảnh hưởng của Thế chiến II, cho đến năm 1948, dự án mới hoàn thành.

Chiếc kính thiên văn được đặt theo tên người sáng lập ra dự án – George Ellery Hale. Edwin Powell Hubble là người sử dụng chiếc kính này (ngày 01/02/1949). Kính thiên văn Hale giữ kỷ lục về đường kính gương cầu trong vòng 28 năm, từ năm 1948 cho đến khi chiếc kính BTA-6 (đường kính 6 m) của Liên Xô được chế tạo xong.

Ảnh: Kính thiên văn Hale

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 03 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_03.htm
[1]National Park Service, 11/2001. Palomar Observatory 200-inch Reflector, https://www.nps.gov/history/history/online_books/butowsky5/astro4e.htm

Content Protection by DMCA.com