César-François, con trai của Jacques Cassini, cháu nội của Giovanni Domenico Cassini, là đại diện cho thế hệ thứ 3 của dòng họ Cassini nhiều đời nghiên cứu về thiên văn học và xây dựng bản đồ nước Pháp. Mặc dù đảm nhiệm chức vụ giám đốc đài thiên văn Paris trong từ năm 1756 cho đến khi qua đời nhưng các công trình về thiên văn học của César-François Cassini không nổi bật bằng những thành quả đạt được trong lĩnh vực địa lý. Ông đã tham gia vào dự án vẽ bản đồ nước Pháp do cha ông chỉ đạo từ khi còn rất trẻ và thu được các kết quả rất xuất sắc. Năm 19 tuổi, César-François Cassini đã là thành viên của viện Hàn lâm Khoa học [2]

04/09/1784 - Ngày mất nhà thiên văn học, địa lý học người Pháp César-François Cassini de Thury - Cesar Francois Cassini Jean / Thiên văn học Đà Nẵng
César-François Cassini de Thury (17/06/1714 – 04/09/1784) [1]

Những công trình về địa lý của César-François góp phần khẳng định những tiên đoán của Newton về hình dạng bẹt của Trái Đất tại hai cực. Ông được coi là người đã hoàn thành cơ bản dự án lập bản đồ lãnh thổ nước Pháp đã được bắt đầu từ những năm 1670 bởi Giovanni Domenico Cassini. César-François đã kế tục và hoàn thành 180 trang bản đồ với tỷ lệ 1:86400. Sau này, con ông là Dominique Cassini đã hoàn thành nốt 2 trang còn lại, kết thúc dự án kéo dài hơn 100 năm, thực hiện bởi 4 thế hệ trong gia tộc [2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. September 4 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/9/9_04.htm
[2]JOC/EFR, 04/2003. César-François Cassini de Thury, https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cassini_de_Thury.html

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com