Skylab là trạm không gian đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này do Hoa Kỳ độc lập chế tạo và sử dụng. Trạm có chiều dài 36.12 m, đường kính chỗ lớn nhất 6.58 m, thể tích không gian làm việc của phi hành đoàn : 361 mét khối, tổng khối lượng khi phóng là 76.295 tấn. Skylab chuyển động trên quỹ đạo mà điểm cao nhất cách mặt đất 439 km, điểm thấp nhất cách mặt đất 427 km. Trạm không gian bay 1 vòng quanh Trái Đất hết 93.4 phút. Để đưa phi hành đoàn lên làm việc tại Skylab, Hoa Kỳ sử dụng command/service module (CSM) của các tàu Apollo.

Skylab được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 14/05/1973. Tổng cộng đã có 3 chuyến bay đưa các nhà du hành lên làm việc tại Skylab. Thành viên của mỗi chuyến bay bao gồm 3 người.

(Ký hiệu nhiệm vụ; phi hành đoàn; ngày phóng – ngày hạ cánh; thời gian làm việc trên trạm)

+ SL2, Pete Conrad, Paul Weitz và Joseph Kerwin; 25/05/1973 – 22/06/1973; 28.3 ngày

+ SL3, Alan Bean, Jack Lousma và Owen Garriott; 28/07/1973 – 25/09/1973; 59.46 ngày

+ SL4, Gerald Carr, William Pogue và Edward Gibson; 16/11/1973 – 08/02/1974; 84.04 ngày

08/02/1974: phi hành đoàn cuối cùng của Hoa Kỳ rời trạm Skylab - skylab4 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Skylab 4 trên quỹ đạo (chụp bởi các nhà du hành sau khi rời khỏi trạm)

Phi hành đoàn SL4 đã bay 1214 vòng quanh Trái Đất, thực hiện nhiều thí nghiệm y học, quan sát Mặt Trời, tài nguyên Trái Đất và sao chổi Kohoutek. Sau khi phi hành đoàn SL4 rời khỏi Skylab, trạm không gian vẫn tiếp tục ở trên quỹ đạo cho đến khi rơi trở lại vào bầu khí quyển ngày 11/07/1979. Tổng cộng Skylab đã ở trên quỹ đạo 2249 ngày (trong đó 171 ngày có phi hành đoàn), bay được 34981 vòng xung quanh Trái Đất.

08/02/1974: phi hành đoàn cuối cùng của Hoa Kỳ rời trạm Skylab - 201px Skylab3 Patch / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh:Phù hiệu SL4

Tài liệu tham khảo:
[1]. Today in Science History, 1999 – 2007. February 8 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/2/2_08.htm
[2]. Wikipedia, 07/2008. Skylab, https://en.wikipedia.org/wiki/Skylab

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com