Martin Ryle sinh ra tại thành phố Brighton, phía nam nước Anh. Năm 1939, sau khi tốt nghiệp trường đại học Oxford chuyên ngành vật lý, ông đã tham gia nhóm nghiên cứu chế tạo radar trong suốt thế chiến thứ II. Chiến tranh kết thúc, ông làm việc tại phòng thí nghiệm Cavendish, đại học Cambridge. Ryle là giảng viên vật lý trường Cambridge từ năm 1948 đến năm 1959. Năm 1952, ông được bầu là thành viên hội Hoàng gia Anh. Năm 1957, ông được bổ nhiệm làm giám đốc đài thiên văn vô tuyến Mullard. Ông giữ chức vụ “nhà thiên văn hoàng gia” từ năm 1972 đến năm 1982. Ryle là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực thiên văn vô tuyến. Ông đã tham gia nghiên cứu, phát triển và xây dựng nhiều thiết bị, đồng thời chỉ đạo nhóm nghiên cứu tại đại học Cambridge biên soạn những cuốn danh mục đầu tiên về các nguồn bức xạ vô tuyến.

Với những đóng góp của mình, Ryle đã được trao tặng nhiều huy chương, giải thưởng, trong đó đáng chú ý nhất là giải Nobel vật lý năm 1974 (1). Tên ông được đặt cho một dãy 8 ăngten của đài thiên văn vô tuyến Mullard.

14/10/1984, Ngày mất nhà thiên văn vật lý người Anh Martin Ryle - ryle / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Martin Ryle (27/09/1918 – 14/10/1984)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 14 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_14.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Martin Ryle, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Ryle/index.html
[3]Wikipedia, 08/2007. Martin Ryle, https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Ryle

=====

Ghi chú
(1) Năm 1974, giải Nobel vật lý được trao tặng cho Martin Ryle và Antony Hewish (mỗi người ½ giải thưởng) vì những nghiên cứu đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực vật lý thiên văn vô tuyến (radio astrophysics)

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com