Các nghiên cứu của ông tập trung vào từ trường của Mặt Trời và các ngôi sao. Năm 1951, cùng với con trai là Horace W. Babcock, ông đã phát minh ra từ ký Mặt Trời (solar magnetograph). Thiết bị đo này không chỉ cho phép ông có được những kết quả rất chính xác về sự phân bố của từ trường trên Mặt Trời mà còn giúp phát hiện ra sự biến đổi từ trường của những ngôi sao khác trong vũ trụ [1]. Năm 1961, ông đã giải thích sự xuất hiện của các vết đen là bắt nguồn từ chuyển động vi sai và sự biến thiên từ trường của Mặt Trời. [2, trang 25]

24/01/1882 : Ngày sinh nhà thiên văn Hoa Kỳ Harold Babcock (24/01/1882 – 08/04/1968) - babcock hd / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Harold Babcock (24/01/1882 – 08/04/1968)

 

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. January 24 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_24.htm
[2]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com