Lewis Boss sinh ra ở đảo Rhode, đông bắc Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng Dartmouth năm 1870, ông làm thư ký trong văn phòng chính phủ tại Washington, D.C đồng thời là trợ lý về thiên văn cho đoàn thám hiểm khảo sát biên giới Hoa Kỳ – Canada. Năm 1876, ông được bổ nhiệm làm giám đốc đài thiên văn Dudley (New York). Trong thời gian đầu làm việc tại đài thiên văn, Boss đã tham gia vào dự án quốc tế lập bản đồ bán thiên cầu Bắc, tính toán quỹ đạo của các sao chổi và dẫn đầu đoàn khoa học đến Santiago, Chile để quan sát hiện tượng Sao Kim đi ngang qua Mặt Trời năm 1882. Năm 1887, Boss bắt đầu dự án lập danh mục vị trí và chuyển động riêng của các ngôi sao. Ông đã chỉ đạo các quan sát New York và ở San Luis, Argentina. Năm 1910, ông xuất bản tác phẩm : “Preliminary General Catalogue of 6188 Stars for the Epoch 1900” (Danh mục chính tổng quan về 6188 ngôi sao giai đoạn 1900). Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, đây được xem như là danh mục đầy đủ nhất về chuyển động riêng của các ngôi sao(1). Với những số liệu thu được, Boss đã tính ra được điểm hội tụ của các thành viên trong đám sao Hyades.

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng.

26/10/1846, Ngày sinh nhà thiên văn Hoa Kỳ Lewis Boss - Boss L / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Lewis Boss (26/10/1846 – 12/10/1912)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 26 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_26.htm
[2]Dudley Observatory, Copyright © 2007. Lewis Boss, https://www.dudleyobservatory.org/History/history_boss_lewis.htm

Ghi chú:
(1) Con trai ông, Benjamin Boss, tiếp tục công việc của cha và đã xuất bản tác phẩm : “General Catalogue of 33342 Stars for the Epoch 1950” năm 1937.

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com