Ngày 02/01/1959, Liên Xô đã phóng thành công Luna 1, tàu thăm dò Mặt Trăng. Vào ngày 4/1/1959, Luna 1 bay qua bề Mặt Trăng với khoảng cách 5995 km. Luna 1 trở thành tàu thăm dò không người lái đầu tiên của loài người tiếp cận được Mặt Trăng và là « hành tinh nhân tạo » đầu tiên của nhân loại. Luna 1 tiếp động chuyển động thêm 450 ngày trên một quỹ đạo hành tinh giữa Trái Đất và Sao Hỏa.

Luna 1 đã phát hiện Mặt Trăng không hề có từ trường và là thiết bị đầu tiên của nhân loại đo được gió Mặt Trời.

Ngày 02/01/1959, Liên Xô đã phóng thành công Luna 1 - luna 1 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Luna 1

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1959-012A

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com