Ngày 03/02/1966, tàu đổ bộ Luna 9 của Liên Xô đã hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng [1]. Đây là thiết bị thám hiểm đầu tiên của con người hạ cánh «mềm» (soft landing) thành công xuống một thiên thể khác. Luna 9 đã chứng minh được khả năng hạ cánh xuống Mặt Trăng của con người cũng như các thiết bị từ Trái Đất. Luna 9 hoạt động trên Mặt Trăng cho đến khi hết năng lượng vào ngày 6/2

Ngày 03/02/1966, tàu Luna 9 hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng - luna 9 unk big / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Tàu đổ bộ Luna 9

Ngày 03/02/1966, Hoa Kỳ phóng vệ tinh thời tiết đầu tiên ESSA-1 ((Environmental Science Services Administration)[1]. ESSA -1 có dạng hình trụ đa giác đều 18 mặt, đường kính 42 inch, chiều cao 22 inch và nặng 305 bảng.

Ngày 03/02/1966, tàu Luna 9 hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng - essa 3 1 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh thời tiết ESSA – 1

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. February 3 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_20.htm

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com