Trong các ngày 30/10 và 04/11 năm 1981, Liên Xô phóng liên tiếp hai tàu thăm dò Venera-13 và Venera-14 về phía Sao Kim. Hai tàu có cấu tạo giống hệt nhau, bao gồm 2 phần chính :

Lander : module này sẽ xâm nhập vào bầu khí quyển Sao Kim, hạ cánh bằng dù. Trên module này triển khai các thiết bị chụp ảnh, phân tích đất đá, địa chất của Sao Kim.

Orbiter : Khi tiếp cận Sao Kim và tách khỏi module đổ bộ, Orbiter sẽ bay lướt qua Sao Kim và tiếp tục chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi phóng Lander, Orbiter đóng vai trò trạm trung chuyển dữ liệu từ module đổ bộ về Trái Đất. Trên Orbiter còn có các thiết bị dùng để khảo sát vùng không gian liên hành tinh.

Ngày 04/11/1981, Liên Xô phóng thành công tàu Venera-14 - Venera 13 orbiter / Thiên văn học Đà NẵngNgày 04/11/1981, Liên Xô phóng thành công tàu Venera-14 - 300px Venera 13 lander / Thiên văn học Đà Nẵng
Module Orbiter (trái) và Module Lander phải, Venera-13 (Venera-13 và Venera-14 giống hệt nhau)

4 tháng sau khi rời mặt đất, ngày 05/03/1982, Venera-14 tiếp cận Sao Kim. 2 module Lander và Orbiter tách khỏi nhau. Module Lander dùng dù đổ bộ thành công xuống bề mặt Sao Kim, . Lander đã tiến hành thành công việc chụp ảnh bề mặt Sao Kim và khoan xuống dưói bề mặt để lấy mẫu và phân tích. Tuy nhiên, module này cũng đã thất bại trong việc lấy mẫu đất đá trên bề mặt hành tinh. Module đổ bộ hoạt động tổng cộng 57 phút trong nhiệt độ 465 độ C, áp suất 94 atm (nhiều hơn 25 phút so với dự kiến).

Tài liệu tham khảo:
[1]Mark Wade, 1997-2008. Encyclopedia Astronautica, This Day in Space History, November 04, https://www.astronautix.com/thisday/novber04.htm
[2]Wikipedia, 09/2008. Venera 14, https://en.wikipedia.org/wiki/Venera_14

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com