Ngày 06/01/1949, chiếc đồng hồ nguyên tử đầu tiên của Thế Giới được đưa vào vận hành tại Nha Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ – National Bureau of Standards (nay là Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ – National Institute of Standards and Technology). Về mặt lý thuyết, các đồng hồ nguyên tử hoạt động dựa trên quá trình đo các đặc tính từ trường của hạt nhân nguyên tử bằng phương pháp cộng hưởng (resonance method for recording the magnetic properties of atomic nuclei) của Isidor Isaac Rabi (giải Nobel Vật Lý năm 1944).

Ngày 06/01/1949, chiếc đồng hồ nguyên tử đầu tiên của Thế Giới được đưa vào vận hành - first atomic clock / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: chiếc đồng hồ nguyên tử đầu tiên của Thế Giới (NIST – 1949)

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com