Ngày 06/02/1971, phi công vũ trụ Hoa Kỳ Alan Shepard đã thực hiện “những cú đánh golf đầu tiên trên Mặt Trăng”.[1] Tàu Apollo 14 được phóng đi từ ngày 31/01, module đổ bộ đáp xuống Mặt Trăng ngày 05/02. Hai nhà du hành Alan B. Shepard và Edgar D. Mitchell đã ở trên Mặt Trăng trong 33.5 tiếng, thực hiện 2 lần các hoạt động ngoài phi thuyền (EVA) với thời gian tổng cộng là 17 tiếng.[2] Trước khi rời khỏi Mặt Trăng, Shepard đã thực hiện tổng cộng 6 lần đánh golf, trong đó có 1 cú thành công, bóng bay vào 1 crater cách đó 10 mét, Mitchell cũng ném 1 cây lao “tự chế”. Nhà du hành thứ 3 của Apollo 14 vẫn ở trên module điều khiển là Stuart A. Roosa

Ngày 06/02/1971, "những cú đánh golf đầu tiên trên Mặt Trăng" - apollo14b / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Shepard và cú đánh golf thứ 3 trên Mặt Trăng

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. Mark Wade, 1997 – 2007. Apollo 14[/b], [i]https://astronautix.com/flights/apollo14.htm

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com