Skylab-4 là trạm không gian cuối cùng trong chương trình Skylab của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn bao gồm 3 thành viên:
+ Gerald Carr : chỉ huy
+ William Pogue : phi công
+ Edward Gibson : chuyên viên khoa học.

Ngày 16/11/1973, NASA đã phóng thành công trạm không gian Skylab-4 (1) - fwafwffdfdfdf / Thiên văn học Đà Nẵng

Skylab-4 bay vào không gian

Skylab-4 đã hoạt động trong vòng 84 ngày 1 giờ 16 phút. Trong thời gian này, trạm không gian đã bay được 1214 vòng quanh Trái Đất, tổng quãng đường di chuyển là 55 triệu 5 trăm nghìn km. Phi hành đoàn đã tiến hành các thí ngiệm y học, quan sát Mặt Trời, Trái Đất và sao chổi Kohoutek, trong đó có 4 lần thực hiện các hoạt động ngoài phi thuyền (EVA). Sau khi 3 nhà du hành dùng module đổ bộ quay trở lại Trái Đất, Skylab 4 vẫn ở trên quỹ đạo cho đến khi rơi vào bầu khí quyển (ngày 11/07/1979).

 

Ngày 16/11/1973, NASA đã phóng thành công trạm không gian Skylab-4 (1) - i477 skylab4 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Phi hành đoàn Skylab-4

 

Trần Tuấn Tú

Ghi chú:
(1) Trang web tương ứng với ngày 16/11 của website Today in Science History đã ghi nhầm Skylab4 thành Skylab3. Tuy nhiên, nội dung và hình ảnh của bài viết hoàn toàn tương ứng với Skylab4.

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. November 16 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/11/11_16.htm
[2]Wikipedia, 10/2007. Skylab 4, https://en.wikipedia.org/wiki/Skylab_4

https://www9.ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com