Mars Observer là tàu thám hiểm kiểu vệ tinh, có nhiệm vụ chính là khảo sát địa hình, khí hậu và từ trường của Sao Hỏa.
Mars Observer là tàu thám hiểm kiểu vệ tinh, có nhiệm vụ chính là khảo sát địa hình, khí hậu và từ trường của Sao Hỏa. Sau gần 18 năm kể từ khi phóng hai tàu thăm dò Viking, NASA lại tiếp tục quá trình nghiên cứu Sao Hỏa bằng các tàu vũ trụ không người lái. Mars Observer là nhiệm vụ đầu tiên trong số một loạt các nhiệm vụ khảo sát hành tinh đỏ do NASA tiến hành vào những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Mars Observer được phóng đi vào ngày 25/12/1992. Sự cố xảy ra chỉ 3 ngày trước khi tàu vũ trụ bắt đầu quá trình chuyển động xung quanh Sao Hỏa. NASA cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra sự cố trên [2].

 

Ngày 21/08/1993, tàu vũ trụ Mars Observer của NASA đã hoàn toàn mất liên lạc với Trái Đất - Mars Observer preparations hydu1w / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Mars Observer trước khi phóng [1]

Thất bại của Mars Observers đã khiến NASA thiệt hại khoảng 980 triệu USD. Tuy nhiên, các loại thiết bị được nghiên cứu để triển khai trên Mars Observers đã được tiếp tục chế tạo và trang bị cho 3 tàu thăm dò tiếp theo: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, và Mars Reconnaissance Orbiter [2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. August 21 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/8/8_21.htm
[2]Wikipedia, 07/2007. Mars Observer, https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Observer

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com