Khác với cách đặt tên dựa vào thần thoại Hy Lạp được áp dụng đối với đa số hành tinh trong hệ Mặt Trời, các vệ tinh của Sao Thiên Vương được đặt tên dựa vào tên nhân vật trong các tác phẩm văn học. Ariel và Umbriel là tên của 2 nhân vật trong vở tác phẩm thơ “The Rape Of The Lock” (Đánh cắp món tóc) của Alexander Pope. Umbriel cũng đồng thời là tên của một nhân vật trong vở kịch “The Tempest” (Cơn bão) của William Shakespeare.

Ngày 24/10/1851, nhà thiên văn học người Anh William Lassell đã phát hiện ra 2 vệ tinh của Sao Thiên Vương: Ariel và Umbriel - uranus moons / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Sao Thiên Vương và 5 vệ tinh lớn nhất (ảnh minh họa)

Ariel có bán kính trung bình 578.9 km, chuyển động quanh Sao Thiên Vương trên quỹ đạo có bán kính trung bình 190945 km. Chu kỳ tự quay và chu kỳ quay quanh hành tinh mẹ của Ariel bằng nhau (synchronous) và bằng 2.52 ngày Trái Đất. Thành phần của Ariel bao gồm 70% băng nước, khí carbonic và mêtan ở dạng băng, 30% còn lại là đá silicat. Đây là vệ tinh có kích thước lớn thứ 4 và có độ phản xạ bề mặt cao nhất trong số các vệ tinh của Sao Thiên Vương.

Ngày 24/10/1851, nhà thiên văn học người Anh William Lassell đã phát hiện ra 2 vệ tinh của Sao Thiên Vương: Ariel và Umbriel - 530px Ariel %28moon%29 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh Ariel (tàu Voyager-2 chụp năm 1986)

Umbriel có bán kính trung bình 584.5 km, chuyển động quanh Sao Thiên Vương trên quỹ đạo có bán kính trung bình 265998 km. Chu kỳ tự quay và chu kỳ quay quanh hành tinh mẹ của Umbriel bằng nhau (synchronous) và bằng 4.144 ngày Trái Đất. Đây là vệ tinh có kích thước lớn thứ 3 và có độ phản xạ bề mặt thấp nhất trong số các vệ tinh của Sao Thiên Vương.

Ngày 24/10/1851, nhà thiên văn học người Anh William Lassell đã phát hiện ra 2 vệ tinh của Sao Thiên Vương: Ariel và Umbriel - Umbriel moon 1 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh Umbriel (tàu Voyager-2 chụp năm 1986)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 24 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_24.htm
[2]Wikipedia, 10/2007. Ariel (moon), https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_%28moon%29
[3]Wikipedia, 10/2007. Umbriel (moon), https://en.wikipedia.org/wiki/Umbriel_%28moon%29

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Ngày 24/10/1851, nhà thiên văn học người Anh William Lassell đã phát hiện ra 2 vệ tinh của Sao Thiên Vương: Ariel và Umbriel
Content Protection by DMCA.com