Với sự kiện này, Anh trở thành nước thứ 6 trên Thế giới có khả năng chế tạo tên lửa đẩy đưa vật thể ra ngoài không gian (sau Nga, Mỹ, Pháp, Nhật và Trung Hoa).

Ngày 28/10/1971, Anh phóng thành công vệ tinh nhân tạo Prospero lên quỹ đạo xung quanh Trái Đất - 10321409 3 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Mô hình vệ tinh Prespero

Prospero có khối lượng 66 kg, được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy dòng Black Arrow. Mục đích chính của Prospero là thử nghiệm các thiết bị không gian nhằm chuẩn bị cho những thế hệ vệ tinh tiếp theo. Tuy nhiên, Anh đã không thực hiện thêm bất kỳ cuộc phóng tàu vũ trụ nào nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, Prespero vẫn là vệ tinh đầu tiên và duy nhất được đưa vào không gian bằng tên lửa đẩy do Anh chế tạo.

Ngày 28/10/1971, Anh phóng thành công vệ tinh nhân tạo Prospero lên quỹ đạo xung quanh Trái Đất - 399px Black Arrow %28150021646%29 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Tên lửa đẩy dòng Black Arrow

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 28 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_28.htm

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com