Arthur Eddington sinh ra tại thành phố Kendal, miền trung nước Anh. Năm 1902, ông tốt nghiệp cử nhân trường cao đẳng Owens, Manchester. Sau khi đạt được học vị thạc sĩ của trường đại học Cambridge vào năm 1905, Eddington đến làm việc tại đài thiên văn hoàng gia Greenwich. Năm 1913, ông được bổ nhiệm làm giáo sư Pluminan Thiên văn đại học Cambridge. Từ năm 1914, ông đảm nhận thêm cương vị giám đốc đài thiên văn của trường. Eddington còn là thành viên của hội Hoàng gia Anh

Ngày 22/11, Ngày mất nhà vật lý thiên văn người Anh Arthur Stanley Eddington (28/12/1882 – 22/11/1944) - 250px Arthur Stanley Eddington / Thiên văn học Đà Nẵng
Arthur Stanley Eddington (28/12/1882 – 22/11/1944)

Trong thời gian làm việc tại đài thiên văn Greenwich, Eddington đã tiến hành những phân tích chi tiết về thị sai của tiểu hành tinh 443 Eros dựa trên những bức ảnh chụp từ năm 1900. Sau đó, ông tập trung vào nghiên cứu động lực học sao (stellar dynamics), sự phát xạ năng lượng, mối liên quan giữa khối lượng và độ trưng của các ngôi sao, sự biến đổi của các sao biến quang kiểu Cepheid, mật độ của các sao lùn trắng, các đám khí giữa những vì sao, … Các kết quả nghiên cứu của ông đã cung cấp bằng chứng cho việc khẳng định các «tinh vân xoắn ốc» (spiral nebula) là những thiên hà riêng biệt. Eddington là một trong những người đầu tiên cho rằng nguồn gốc sinh ra năng lượng của các vì sao là các phản ứng hạt nhân.

Eddington đã có nhiều nỗ lực góp phần quảng bá Thuyết Tương Đối của Einsteins. Đặc biệt, năm 1919, ông và Frank Waston Dyson đã dẫn đầu hai đoàn nghiên cứu của hội Thiên văn Hoàng gia Anh tiến hành quan sát, chụp ảnh hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 29/05. Eddington chỉ đạo việc quan sát tại Tây Phi, Dyson chỉ đạo việc quan sát tại Brazil. Các kết quả quan sát đã cho thấy ánh sáng từ các ngôi sao khi đi qua gần Mặt Trời đã bị bẻ cong đúng như các kết quả dự đoán của Einstein. Đây là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên chứng minh sự chính xác của Thuyết Tương Đối Tổng Quát.

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một tiểu hành tinh (asteroid 2761 Eddington)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. November 22 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/11/11_22.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Arthur Stanley Eddington, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Eddington/index.html
[3]Wikipedia, 11/2007. Arthur Stanley Eddington, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington

Trần Tuấn Tú
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com