Walter Sydney Adams sinh ra tại thành phố Antioch, cha mẹ ông là những người truyền giáo Hoa Kỳ. Năm 1898, ông tốt nghiệp trường cao đẳng Dartmouth bang New Hampshire. Adams bắt đầu sự nghiệp thiên văn của mình tại đài thiên văn Yerkes, sau đó ông chuyển đến làm việc tại đài thiên văn Mount Wilson. Từ năm 1923 đến năm 1946, Adams đảm nhiệm chức vụ giám đốc đài thiên văn này.

20/12/1876, Ngày sinh nhà thiên văn Hoa Kỳ Walter Sydney Adams - 377px Walter Sydney Adams / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Walter Sydney Adams (20/12/1876 – 11/05/1956)

Bằng việc nghiên cứu quang phổ Mặt Trời và các vì sao, Adams và Arnold Kohlschütter đã khám phá ra mối liên quan giữa «độ trưng tuyệt đối» và «mật độ tương tối giữa các vạch phổ» của các ngôi sao khổng lồ cũng như các ngôi sao thuộc «dãy chính» trong biểu đồ Hertzsprung-Russell. Mối liên quan này cho phép đo khoảng cách đến các ngôi sao dựa trên các đặc điểm quang phổ. Cùng với George Ellery Hale, Adams đã phát hiện ra từ trường của các vết đen Mặt Trời. Ông cũng đã đo được chuyển động quay vi sai của Mặt Trời. Adams và Theodore Dunham đã tìm ra sự tồn tại của CO2 trên bầu khí quyển Sao Kim và của các phân tử CN, CH trong môi trường khí giữa các ngôi sao. Dựa trên phân tích quang phổ, Adams đã khẳng định Sirius-B có màu trắng nhạt và nó là một ngôi sao lùn trắng.

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng (cùng với 2 nhà thiên văn John Couch Adams và Charles Hitchcock Adams), một crater trên Sao Hỏa, một tiểu hành tinh (asteroid 3145 Walter Adams).

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. December 20 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/12/12_20.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Walter Sydney Adams, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Adams/index.html

Trần Tuấn Tú -TTVNOL

Content Protection by DMCA.com