CẨM NANG KIẾN THỨC THIÊN VĂN

Chương I: Khái quát về vũ trụ

• Thuyết Big Bang (Thuyết Vụ Nổ Lớn):
Lý thuyết Big Bang là một lý thuyết khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Lý thuyết đó phát biểu rằng vũ trụ được bắt đầu từ một điểm kỳ dị có mật độ vật chất và nhiệt độ lớn vô hạn tại một thời điểm hữu hạn trong quá khứ. Từ đó, không gian đã mở rộng cùng với thời gian và làm cho các thiên hà di chuyển xa nhau hơn, tạo ra một vũ trụ giãn nở như chúng ta thấy ngày nay.

Khái quát về vũ trụ - frfrrr se9nmb / Thiên văn học Đà Nẵng

Theo thuyết Big Bang, vũ trụ bắt nguồn từ một trạng thái vô cùng đặc và vô cùng nóng (điểm dưới cùng). Từ đó, không gian đã mở rộng cùng với thời gian và làm cho các thiên hà di chuyển xa nhau hơn

Ý tưởng trung tâm của lý thuyết này là quá trình vũ trụ đang giãn nở. Nó được minh chứng bằng các thí nghiệm về dịch chuyển đỏ của các thiên hà (định luật Hubble).

• Định luật Hubble:

Hubble đưa ra định luật rằng các ngôi sao càng xa trung tâm vũ trụ thì di chuyển ra xa khỏi trung tâm vũ trụ với tốc độ càng nhanh theo công thức:

v = H×d

Trong đó:

v là vận tốc di chuyển của các ngôi sao (km/s)
H là hằng số Hubble, hiện nay người ta tính được H = 72 km/s/parsec.
Parsec là đơn vị tính khoảng cách giữa các vì sao, 1 parsec = 3,08*10^13km.
d là khoảng cách từ trung tâm vũ trụ tới ngôi sao đó tính bằng parsec.

• Dựa trên thuyết Big Bang cộng với các tiến bộ trong quan sát đã ước lượng tuổi vũ trụ vào khoảng 13,7 tỷ (13,7 × 10^9 năm), với sai số cỡ 1% (± 200 triệu năm).

• Hiện nay, Trái Đất là ví dụ duy nhất về một môi trường cho phép duy trì sự tiến hóa.Hầu hết các nhà khoa học cho rằng sự sống ngoài Trái Đất nếu có tồn tại thì sự tiến hóa của nó đã xuất hiện độc lập ở nhiều nơi khác nhau trong vũ trụ.

Khái quát về vũ trụ - / Thiên văn học Đà Nẵng

                                                                                                 

Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh – Nhóm Kiến Thức – DAC

Cẩm nang kiến thức thiên văn

Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6

Content Protection by DMCA.com