Nhấn ESC để đóng

hubble

Hải Vương tinh (Phần 10)

4. Các đc đim vt lí ca Hi Vương tinh

“Hải Vương tinh thật lạ lùng”, phát biểu của Craig Agnor, một nhà khoa học tại trường Đại học California, Santa Cruz. Đối với nhiều người, nói như thế có vẻ là hơi nhẹ nhàng. Mặc dù là một hành tinh khí khổng lồ, giống như một số hành tinh khác, nhưng Hải Vương tinh rất khác với bảy hành tinh còn lại trong hệ mặt trời của chúng ta.