Nhấn ESC để đóng

trơ

NGC 2442: Cái kén của một sao lùn trắng mới

Giống như một con bướm, một ngôi sao lùn trắng bắt đầu cuộc sống của mình bằng cách “chui” ra khỏi một tinh vân bao quanh nó. Một cách tương tự, Mặt trời cũng sẽ là một con sâu bướm và cái vỏ khí bị đẩy ra sẽ trở thành tinh vân tuyệt đẹp!