Tên gọi khác: IC4725
Độ sáng biểu kiến: 6.5
Xích kinh: 18h 31.6m
Độ lệch: -19° 15′

M25 là một cụm sao mở tương đối chặt trong chòm Nhân Mã (Sagittarius). Nó chứa khoảng 86 ngôi sao, một trong số đó là sao biến quang Cepheid. Cụm sao này nằm cách Trái Đất khoảng 2000 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 23 năm ánh sáng. M25 có độ sáng biểu kiến 6,5 nên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nó qua ống nhòm, kính thiên văn cỡ nhỏ có thể cho thấy các ngôi sao thành viên nhiều màu sắc của nó.

 
 

M25-Cụm sao mở trong chòm Nhân Mã - m25a / Thiên văn học Đà Nẵng

seasky.org

Content Protection by DMCA.com