The Crab Nebula - Tinh vân Con Cua - hs 2005 37 a wallpaper preview / Thiên văn học Đà NẵngTinh vân Con Cua là một dấu tích siêu tân tinh, tất cả những gì còn lại của một vụ nổ sao lớn. Các quan sát tại Trung Quốc và Nhật Bản đã ghi nhận vụ nổ sao này xảy ra gần 1.000 năm trước, năm 1054. 

Tinh vân Con Cua là một dấu tích siêu tân tinh, tất cả những gì còn lại của một vụ nổ sao lớn. Các quan sát tại Trung Quốc và Nhật Bản đã ghi nhận vụ nổ sao này xảy ra gần 1.000 năm trước, năm 1054.

The Crab Nebula - Tinh vân Con Cua - hs 2005 37 a wallpaper preview / Thiên văn học Đà Nẵng
Credit: NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University)

Tải hình này làm hình nền: 1024×768 1152×864 1280×1024 1280×768 1280×800

Nguồn: Hubblesite

Content Protection by DMCA.com