Nhấn ESC để đóng

nguồn

The Crab Nebula – Tinh vân Con Cua

Tinh vân Con Cua là một dấu tích siêu tân tinh, tất cả những gì còn lại của một vụ nổ sao lớn. Các quan sát tại Trung Quốc và Nhật Bản đã ghi nhận vụ nổ sao này xảy ra gần 1.000 năm trước, năm 1054.