The Sombrero Galaxy (M104) - Thiên hà Sombrero - hs 2003 28 a wallpaper preview / Thiên văn học Đà NẵngKhu vực trung tâm rực sáng được bao quanh bởi làn bụi dày trong thiên hà xoắn ốc, sắc cạnh này. Thiên hà trải rộng khoảng 50.000 năm ánh sáng và cách Trái Đất khoảng 28 triệu năm ánh sáng.

Khu vực trung tâm rực sáng được bao quanh bởi làn bụi dày trong thiên hà xoắn ốc, sắc cạnh này. Thiên hà trải rộng khoảng 50.000 năm ánh sáng và cách Trái Đất khoảng 28 triệu năm ánh sáng.

The Sombrero Galaxy (M104) - Thiên hà Sombrero - hs 2003 28 a wallpaper preview / Thiên văn học Đà Nẵng
Credit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Tải hình này làm hình nền:

Nguồn: Hubblesite

Một lõi rực rỡ màu trắng được bao quanh bởi làn bụi dày trong thiên hà xoắn ốc, thấy cạnh này. Thiên hà là 50.000 năm ánh sáng qua và 28 triệu năm ánh sáng từ Trái Đất.
Content Protection by DMCA.com