Tinh vân Mắt Mèo - Ngôi sao chết tạo nên tác phẩm điêu khắc của khí và bụi - hs 2004 27 a 640 wallpaper / Thiên văn học Đà NẵngTinh vân Mắt Mèo (The Cat’s Eye Nebula), một trong những tinh vân hành tinh đầu tiên được phát hiện, cũng có một trong những dạng phức tạp nhất được biết đến đối với loại tinh vân này. Mười một vòng, hay lớp vỏ, của khí trang điểm thêm cho Mắt Mèo…

Tinh vân Mắt Mèo (The Cat’s Eye Nebula), một trong những tinh vân hành tinh đầu tiên được phát hiện, cũng có một trong những dạng phức tạp nhất được biết đến đối với loại tinh vân này. Mười một vòng, hay lớp vỏ, của khí trang điểm thêm cho Mắt Mèo…

Tinh vân Mắt Mèo - Ngôi sao chết tạo nên tác phẩm điêu khắc của khí và bụi - hs 2004 27 a 640 wallpaper / Thiên văn học Đà Nẵng

Credit: NASA, ESA, HEIC, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Tải hình này làm hình nền:

Nguồn: Hubblesite

Content Protection by DMCA.com