Trung tâm tinh vân Nhện Độc - tarantula2 hst / Thiên văn học Đà Nẵng

Tại trung tâm tinh vân Nhện Độc (Tarantula Nebula) dường như tồn tại một bong bóng khổng lồ chứa đầy khí bị ion hóa cao cùng những “sợi” mảnh của bụi tối và nhiều ngôi sao nặng khác thường. Thậm chí tại chính giữa khu vực này, lượng sao đan dày vào nhau với mật độ lớn đến mức trông như một ngôi sao đơn.

Cụm sao trong trung tâm tinh vân Nhện Độc được biết đến với cái tên R136 (hoặc NGC 2070), có thể nhìn thấy tại mép trên của bức ảnh. Đây là khu vực chứa những ngôi sao thuộc loại nóng và trẻ nhất mà chúng ta từng biết đến. Bức xạ từ đám sao làm ion hóa khí trong tinh vân, trong khi đó gió hạt lại thổi bay đám khí này tạo nên một vùng trống bên trong, rải rác những “sợi” bụi dày hấp thụ ít ánh sáng.

Tinh vân Nhện Độc cũng được gọi là tinh vân 30 Doradus, một trong những vùng hình thành sao lớn nhất và mãnh liệt nhất mà con người từng biết. Những thế hệ sao mới trong tinh vân này được hình thành chỉ trong khoảng vài triệu năm.

Nguồn: APOD
nguyentranha
Cộng tác viên CLB thiên văn nghiệp dư TP. Hồ Chí Minh

Content Protection by DMCA.com