Thẻ:biết

Bình minh ở một hành tinh khác ?

Bình minh ở một hành tinh khác ?

Credit & Copyright: Robert Arn (Colorado St. U.) Đó là bình minh ở một thế giới khác chăng ? Không hẳn ! Ở một chừng mực nào đó, loài người chỉ ghi lại những cảnh mặt trời mọc ở Hỏa tinh và Trái đất, song thật nực cười khi tự hỏi chúng sẽ trông

Theo dõi chúng tôi