Các tam giác, hình vuông và lục giác sao theo mùa

MÙA XUÂN

Tam giác mùa Xuân:
– Spica (Chòm Virgo – Xử Nữ)
– Denebola (Chòm Leo – Sư Tử)
– Arcturus (Chòm Bootes – Mục Phu)

Các tam giác, hình vuông và lục giác sao theo mùa - 1 c5wnmg / Thiên văn học Đà Nẵng

 

Tam giác mùa xuân.

MÙA HÈ

Tam giác mùa Hè
– Vega (Chức Nữ) trong chòm sao Lyra (Thiên Cầm)
– Altair (Ngưu Lang) trong chòm sao Aquila (Thiên Ưng)
– Deneb trong chòm sao Cygnus (Thiên Nga)

 

Các tam giác, hình vuông và lục giác sao theo mùa - 2 phnk2f / Thiên văn học Đà Nẵng

Tam giác mùa hè.

MÙA THU

Hình vuông mùa Thu:
Gồm ba ngôi sao của chòm sao Pegasus (Phi Mã): Scheat, Markab, Algenib, và Alpheratz của chòm sao Andromeda (Tiên Nữ)

 

Các tam giác, hình vuông và lục giác sao theo mùa - / Thiên văn học Đà Nẵng

Hình vuông mùa thu.

MÙA ĐÔNG

Tam giác mùa Đông
– Sirius (chòm Canis Major – Đại Khuyển)
– Procyon (chòm Canis Minor – Tiểu Khuyển)
– Betelgeuse (chòm Orion – Thợ Săn)

Lục giác mùa Đông
– Sirius (chòm Canis Major – Đại Khuyển)
– Procyon (chòm Canis Minor – Tiểu Khuyển)
– Pollux và Castor (chòm Gemini – Song Tử)
– Capella (chòm Auriga – Ngự Phu)
– Aldebaran (chòm Taurus – Kim Ngưu)
– Rigel (chòm Orion – Thợ Săn)

Các tam giác, hình vuông và lục giác sao theo mùa - 4 bsy0gl / Thiên văn học Đà Nẵng

Tam giác và lục giác mùa đông.

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com