Nhấn ESC để đóng

auriga

Chòm sao Auriga

Chòm sao Auriga – chòm sao Ngự Phu nằm ở bán cầu bắc. Tên của nó có nghĩa là “người đánh xe ngựa” trong tiếng Latin. Chòm sao có tên này vì các ngôi sao chính của nó tạo thành một hình dạng tương tự như mũ bảo hiểm nhọn của một người đánh xe ngựa.

Con nhện và con ruồi vũ trụ

Có rất nhiều cụm sao sáng và tinh vân trong chòm sao cổ phương bắc Auriga [Ngự phu]. Vùng trên bao gồm cụm sao mở M38, tinh vân phát xạ IC 410 với Tadpoles, Tinh vân Sao Ngọn đuốc IC 405 của riêng Auriga, và cặp đôi hấp dẫn này IC 417 (ở dưới, bên trái) và NGC 1931.