Năm 1984, ở cao trên bề mặt Trái đất, một nhà du hành vũ trụ đã bắt lấy một vệ tinh. Nó là vệ tinh thứ hai do sứ mệnh trên bắt lấy. Trong ảnh chụp ở trên, nhà du hành Dale A. Gardner bay tự do đang sử dụng Đơn vị Điều khiển Có người lái và bắt đầu gắn một dụng cụ điều khiển có tên là Stinger lên vệ tinh Westar 6 đang quay trên quỹ đạo. Vệ tinh viễn thông Westar 6 đã gặp trục trặc động cơ tên lửa khiến nó không thể đạt tới quỹ đạo địa tĩnh cao như dự tính. Cả vệ tinh Palapa B-2 bị bắt trước đó và vệ tinh Westar 6 đều được dẫn về bãi neo đậu của Tàu con thoi vũ trụ và quay trở về Trái đất. Westar 6 sau đó đã được tân trang lại và bán cho chủ sở hữu khác.

Nhà du hành bắt lấy vệ tinh - westarcapture sts51a / Thiên văn học Đà Nẵng


Tải hình này về làm hình nền (kích cỡ 1024 x 768)

Thư viện Vật Lý (Theo NASA)

Content Protection by DMCA.com