Tìm kiếm

Thẻ:lẽ

SỰ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TA LÀ NHỜ VÀO CÁC NGÔI SAO HÀNG XÓM

Sự tồn tại của chúng ta có được là nhờ vào vụ nổ supernova của một ngôi sao từ xa xưa. Đó là kêt luận của một nghiên cứu nhắm vào giải quyết bí ẩn là tại sao hệ Mặt trời của chúng ta lại có tỷ lệ đồng vị hiếm của ô xy cao hơn bình thường. Nghiên cứu

Theo dõi chúng tôi