Nhấn ESC để đóng

lùn

NGC 2442: Cái kén của một sao lùn trắng mới

Giống như một con bướm, một ngôi sao lùn trắng bắt đầu cuộc sống của mình bằng cách “chui” ra khỏi một tinh vân bao quanh nó. Một cách tương tự, Mặt trời cũng sẽ là một con sâu bướm và cái vỏ khí bị đẩy ra sẽ trở thành tinh vân tuyệt đẹp!

Các loại thiên thể trong vũ trụ

Có cái gì đang tồn tại trong vũ trụ? Các nhà thiên văn thông thái của chúng ta đã làm gì để phân biệt vật thể này với vật thể khác? Các vị giáo sư đã làm gì để có thể sắp xếp các vật thể trong vũ trụ cho tiện lợi trong việc nghiên cứu và ghi nhớ?