Giống như một con bướm, một ngôi sao lùn trắng bắt đầu cuộc sống của mình bằng cách “chui” ra khỏi một tinh vân bao quanh nó. Một cách tương tự, Mặt trời cũng sẽ là một con sâu bướm và cái vỏ khí bị đẩy ra sẽ trở thành tinh vân tuyệt đẹp!

Giống như một con bướm, một ngôi sao lùn trắng bắt đầu cuộc sống của mình bằng cách “chui” ra khỏi một tinh vân bao quanh nó. Một cách tương tự, Mặt trời cũng sẽ là một con sâu bướm và cái vỏ khí bị đẩy ra sẽ trở thành tinh vân tuyệt đẹp!

Cái kén trong bức ảnh, được tạo bởi tinh vân hành tinh NGC 2440, có chứa một trong những ngôi sao lùn trắng nóng nhất được biết đến. Sao lùn trắng này là dấu chấm sáng ở gần tâm bức ảnh.

Mặt trời của chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành một “chú bướm lùn trắng” nhưng điều này sẽ không xảy ra trong khoảng 5 tỷ năm nữa.

NGC 2442: Cái kén của một sao lùn trắng mới - ngc2440d hst / Thiên văn học Đà Nẵng

Phan Thanh Hiền (Theo APOD)

Content Protection by DMCA.com