Chuyên mục:FunFact

FunFact

Cách sao băng phát sáng ?

Cách sao băng phát sáng ?

Mặc dù đã qua đỉnh điểm nhưng chúng ta vẫn có thể thấy các vệt sao băng trong trận Perseid hôm nay. Vậy các bạn có biết làm sao có sao băng và nó vì sao lại phát sáng như vậy? Thực chất, sao băng là bụi, rác thải vũ trụ hay các mảnh vỡ của sao chổi

Theo dõi chúng tôi