Câu đố về ba bóng đèn

Câu đố về ba bóng đèn

Có ba bóng đèn trong một căn phòng. Mỗi đèn có một phích cắm tương ứng, có một ổ cắm điện. Các phích cắm và ổ cắm ở bên ngoài phòng, còn bóng đèn nằm trong phòng. Bạn không thể nhìn thấy bóng đèn mà không vào phòng.

Chỉ vào phòng một lần, bạn có thể chọn ba phích cắm tương ứng với ba bóng đèn hay không?

SiriusDAC theo Curiosity/ Scam School

Content Protection by DMCA.com
Tham gia thảo luận

1 bình luận
  • Quá đơn giản. Đầu tiên ta cắm phích 1 khoảng 30 phút rồi rút phích cắm 1 ra. Sau đó cắm phích cắm 2 vào ổ điện và bây giờ bước vào phòng, ta thấy bóng nào sáng thì tương ứng với phích cắm số 2. Sờ vào bóng nào thấy nóng tay thì bóng đèn đó tương ứng với phích cắm số 1. Tất nhiên bóng còn lại sẽ tương ứng với phích cắm số 3.

Theo dõi chúng tôi