Câu đố về ba bóng đèn - CLB Thiên văn học Đà Nẵng
Tìm kiếm
Câu đố về ba bóng đèn

Câu đố về ba bóng đèn

Có ba bóng đèn trong một căn phòng. Mỗi đèn có một phích cắm tương ứng, có một ổ cắm điện. Các phích cắm và ổ cắm ở bên ngoài phòng, còn bóng đèn nằm trong phòng. Bạn không thể nhìn thấy bóng đèn mà không vào phòng.

Chỉ vào phòng một lần, bạn có thể chọn ba phích cắm tương ứng với ba bóng đèn hay không?

SiriusDAC theo Curiosity/ Scam School

Content Protection by DMCA.com

Bình luận

Theo dõi chúng tôi