Câu đố về ba bóng đèn
Tháng Mười Một 24, 2015
1

Có ba bóng đèn trong một căn phòng. Mỗi đèn có một phích cắm tương ứng, có một ổ cắm điện. Các phích cắm và ổ cắm ở bên ngoài phòng, còn bóng đèn nằm trong phòng. Bạn không thể nhìn thấy bóng đèn mà không vào phòng.

44-Fjx_gDc_pn0cbSPlhf83vUteru5FwsBpk5rrC9eU=w1366-h768-rw - Câu đố về ba bóng đèn

Chỉ vào phòng một lần, bạn có thể chọn ba phích cắm tương ứng với ba bóng đèn hay không?

SiriusDAC theo Curiosity/ Scam School

Bình luận