Ô chữ thiên văn
Ô chữ thiên văn - 2 / Thiên văn học Đà Nẵng

1. Sao Hỏa là một … quay quanh Mặt Trời
2. Thiên hà chứa hệ Mặt Trời
3. Tác giả của câu nói nổi tiếng: “Dù sao Trái Đất vẫn quay”.
4. Cơn bão nổi tiếng trên Sao Mộc
5. Vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ
6. Mặt Trăng là một… tự nhiên của Trái Đất
7. Hiện tượng Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời
8. Tên đầy đủ của DAC là CLB Thiên văn học….
Đáp án
Ô chữ thiên văn - 1 / Thiên văn học Đà Nẵng
Content Protection by DMCA.com