Bạn có hai sợi dây thừng giống nhau hoàn toàn và một cái bật lửa. Mỗi sợi dây có đặc tính như sau: Nếu bạn đốt một đầu dây, nó sẽ mất một giờ để cháy hết đến đầu kia của sợi dây đó.

Câu đố về sợi dây thừng và bật lửa - thumbnail standard 1 gequwe / Thiên văn học Đà Nẵng

Mỗi sợi dây không nhất thiết phải giống nhau ở hai đầu, thời gian cháy từ mỗi đầu của mỗi sợi dây đến trung điểm của sợi dây không nhất thiết phải bằng nhau. Làm thế nào để bạn có thể đo được 45 phút?

SiriusDAC theo Curiosity/Math Meeting.

Content Protection by DMCA.com