Câu đố với 10 đồng xu và 3 cái ly

Câu đố với 10 đồng xu và 3 cái ly

Bạn có 10 đồng xu và 3 cái ly. Bạn có thể để các đồng xu vào các cốc sao cho mỗi cốc đều chứa số đồng xu là số lẻ hay không?

Lưu ý: Mỗi ly đều phải chứa đồng xu.

Theo Curiosity/ MindYourDecisions

Content Protection by DMCA.com
Tham gia thảo luận

Theo dõi chúng tôi