Toàn bộ nhân loại có thể sống tại New Zealand - Untitled 1 vdmeke / Thiên văn học Đà Nẵng

Với dân số như hiện giờ thì toàn bộ nhân loại có thể sống tại New Zealand.

Và khi đó, mật độ dân số vẫn còn thấp hơn ở Manhattan (New York, Mỹ).

SiriusDAC theo Curiosity.

Content Protection by DMCA.com