Ngày sinh của nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Wilhelm Beer (1797 – 1850). Ông là một chủ nhà băng yêu thích thiên văn, đã xây dựng một đài thiên văn ở Berlin và làm việc với nhà thiên văn Johann Heinrich von Mädler (1794 – 1874). Sau 7 năm miệt mài làm việc, năm 1836, Beer và Mädler đã hoàn thành Mappa Selenographica, tấm bản đồ Mặt Trăng có đường kính 1 mét.

Mappa Selenographica được đánh giá là bản đồ Mặt Trăng chi tiết nhất mà con người vẽ được trước khi kỹ thuật chụp ảnh ra đời.

Ngày 04/01: Ngày sinh của nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Wilhelm Beer (1797 - 1850) - 518px Wilhelm Beer / Thiên văn học Đà Nẵng
Nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Wilhelm Beer (1797 – 1850)

Ngày 04/01: Ngày sinh của nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Wilhelm Beer (1797 - 1850) - p0120702001 09 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Một phần bản đồ Mappa Selenographica

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Beer
[3]https://www.astro.uiuc.edu/~uias/s-m/sm-apr-96.html

Hero_Zeratul
ttvnol.com


Content Protection by DMCA.com