Ngày 30/10/1937, tiểu hành tinh 69230 Hermes đã tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách 0.005 AU (bằng 1.9 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng). Trong vòng gần 52 năm sau, đây là khoảng cách gần nhất một tiểu hành tinh tiếp cận Trái Đất mà các nhà thiên văn đã phát hiện được (1).

Ngày 30/10/1937, tiểu hành tinh 69230 Hermes đã tiếp cận Trái Đất - 69230 Hermes orbit on 01 Jan 2009 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Quỹ đạo của 69230 Hermes và vị trí của tiểu hành tinh này ngày 1/1/2009

69230 Hermes được nhà thiên văn người Đức Karl Wilhelm Reinmuth phát hiện vào ngày 28/10/1937. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 400 m, khối lượng cỡ 6.7 x 10^10 kg. Trong năm 1937, các nhà thiên văn học chỉ quan sát được tiểu hành tinh này trong vòng 5 ngày và không thể tính toán được quỹ đạo của nó. Vì vậy, tiểu hành tinh này được coi là «biến mất» và không được đánh số. Tuy nhiên Reinmuth đã dùng tên của thần Hermes trong thần thoại Hy Lạp (2) để đặt tên cho tiểu hành tinh này. Trong thời gian tiếp cận Trái Đất, độ trưng của Hermes lúc cao nhất tương đương với sao cấp 8, chuyển động mỗi giờ được 5 độ trên Thiên cầu.

Ngày 15/10/2003, nhà thiên văn Brian A. Skiff ở đài thiên văn Lowell đã phát hiện lại được Hermes, đồng thời tính toán được quỹ đạo của tiểu hành tinh. Các nhà thiên văn đã đánh số tiểu hành tinh này là 69230. Các tính toán quỹ đạo cho thấy vào năm 1942, Hermes đã bay qua Trái Đất với khoảng cách còn gần hơn năm 1937 (khoảng 1.7 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng). Theo các quan sát tại bước sóng vô tuyến, Hermes là một tiểu hành tinh đôi (binary asteroid) với hai phần chuyển động cách nhau khoảng 1200 mét.

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 30 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_30.htm
[2]Wikipedia, 6/2007. 69230 Hermes, https://en.wikipedia.org/wiki/69230_Hermes

Ghi chú:
(1) Tháng 3 năm 1987, tiểu hành tinh 4581 Asclepius đã tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách khoảng 600000 km (~ 1.65 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng)
(2) Thần Hermes tương ứng với thần Mercury trong thần thoại La Mã. Tên thần Mercury đã được dùng để đặt cho hành tinh thứ nhất của hệ Mặt Trời (Sao Thủy)

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com