Arthur Auwers sinh ra ở thành phố Göttingen, Hanover, Đức. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thiên văn tại đại học Königsberg năm 1862, Auwers làm việc tại đài thiên văn Gotha. Từ năm 1866, ông trở thành nhà thiên văn của viện Hàn lâm Khoa học Berlin.

12/09/1838 - Ngày sinh nhà thiên văn học Đức Georg Friedrich Julius Arthur von Auwers - auwers / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Georg Friedrich Julius Arthur von Auwers (12/09/1838 – 24/01/1915)

Auwers đã chế tạo ra các dụng cụ rất chính xác để đo đạc vị trí và chuyển động cảu các thiên thể. Ông đã dự đoán được sự tồn tại những ngôi sao đồng hành của sao Sirius và sao Procyon trước khi chúng được quan sát bởi các kính thiên văn quang học. Dựa trên sự đi qua Mặt Trời của Sao Kim và những lần tiếp cận Trái Đất của các tiểu hành tinh, Auwers đã nhiều lần đo đạc và hiệu chỉnh khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Auwers biên soạn và xuất bản nhiều danh mục rất chính xác về vị trí và chuyển động của các ngôi sao. Ông đã hoàn thành bản tinh chỉnh rút gọn cho các kết quả quan sát của James Bradley tại đài thiên văn Greenwich trong thế kỷ 18. Ông đã đặt nền móng cho một dự án thực hiện việc tinh chỉnh rút gọn tất cả những danh mục sao trên thế giới có từ năm 1750. Dự án này đã kéo dài cho đến tận năm 1966.

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng.

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. September 12 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/9/9_12.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Georg Friedrich Julius Arthur von Auwers, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Auwers/index.html
[3]Wikipedia, 06/2007. Arthur Auwers, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_von_Auwers

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com