Ông là người đề xuất ra rất nhiều giả thiết nổi tiếng ngày nay đang được ứng dụng để nghiên cứu vũ trụ như: sự tồn tại của vật chất tối, nguyên nhân và quá trình xảy ra supernova, … [2]

14/02/1898, Ngày sinh nhà thiên văn Thụy Sĩ Fritz Zwicky - 1 nvfyz8 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Fritz Zwicky (14/02/1898 – 08/02/1974) [1]

Zwicky sinh ra ở Bulgari, học toán và vật lý tại Học viện Kỹ Thuật liên bang Thụy Sĩ. Năm 1925, ông di cư sang Hoa Kỳ và làm việc tại Học viện Kỹ thuật California (Caltech). Năm 1933, Zwicky cùng với Walter Baade đã dự đoán sự tồn tại của vật chất tối khi nghiên cứu cụm thiên hà Coma. Năm 1934 , Zwicky và Baade đã giải thích về mặt lý thuyết nguyên nhân và quá trình hình thành supernova. Zwicky đã tìm và nghiên cứu hơn 120 supernova để bảo vệ lý thuyết của mình. Năm 1937, ông đưa ra nhận xét rằng các cụm thiên hà có thể được sử dụng như những «thấu kính hấp dẫn». Năm 1972, ông hoàn thiện «Danh mục các Thiên hà và Cụm thiên hà» (Catalogue of Galaxies and of Clusters of Galaxies (CGCG)). [2]

Tên ông được đặt cho một tiểu hành tinh (1803 Zwicky), một crater trên Mặt Trăng và một thiên hà (I Zwicky 18) [2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. February 14 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/2/2_14.htm
[2]Wikipedia, 2/2007. [b]Fritz Zwicky, https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com