Dreyer sinh ra ở Copenhagen, năm 22 tuổi, ông đi sang Ireland làm phụ tá cho Lawrence Parsons, bá tước đời thứ 4 vùng Rosse, năm 1878, ông làm việc tại đài thiên văn Dunsink, năm 1882, ông làm giám đốc đài thiên văn Armagh cho đến năm 1916.

Ngày 13/02/1852: Ngày sinh nhà thiên văn Đan Mạch Johan Ludvig Emil Dreyer - 1 ekmlus / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Johan Ludvig Emil Dreyer (13/02/1852 – 14/09/1926)[1]

Đóng góp to lớn nhất của Dreyer cho Thiên văn học, đó là việc ông biên soạn “Danh mục tổng quan về các Tinh vân và Nhóm sao” (New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, (NGC)) vào năm 1888. Danh mục này chứa 7840 thiên thể. Dreyer còn biên soạn thêm hai bảng danh mục (Index Catalogue – IC 1 và 2) bổ xung thêm 5386 thiên thể vào các năm 1895, 1908 [2].

Dreyer cũng là một nhà viết sử thiên văn học. Năm 1890, ông hoàn thành bản tiểu sử Tycho Brahe. Năm 1905, ông hoàn thành tác phẩm “Lịch sử Hệ mặt trời từ Thales đến Kepler” (History of the Planetary Systems from Thales to Kepler), sau đổi tên thành «Lịch sử Thiên văn học từ Thales đến Kepler» (History of Astronomy from Thales to Kepler)[2]

Tên của ông được dùng để đặt cho một crater trên Mặt Trăng

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. February 11 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/2/2_11.htm
[2]Wikipedia, 2/2007. [b]John Dreyer, https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Ludvig_Emil_Dreyer

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com